DANH SÁCH GIÁO VIÊN, SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL

 

STT

Họ tên giáo viên

Chức vụ

Điện thoại

 

Email

1

Hoàng Ngọc Ánh

Hiệu trưởng

0986353140

thcsminhtan007@gmail.com

2

Trần Văn Tú

Phó hiệu trưởng

0987420589

trantu1978@gmail.com

3

Trần Thị Hiền

Tổ trưởng KHTN

01222231467

 

4

Nguyễn Thị Mai Nhàn

CTCĐ-TTr KHXH

01648770681

 

5

Hoàng Thanh Vân

Thư kí - Thủ quỹ

0979468530

 

6

Đặng Thị Hoài

Tổ phó KHTN

01655523361

 

7

Bùi Thị Toan

Tổ phó KHXH-TPT

0985225733

buitoan1981@gmail.com

8

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên

0973963979

thiennga.nhattuan@gmail.com

9

Đặng Thị Hồng Thắm

Giáo viên

01634116837

 

10

Hoàng Thị Tuyết

Giáo viên

01222328629

tink5thaibinh@gmail.com

11

Đàm Anh Tài

Giáo viên

01219298886

Mr.Dam1982@gmail.com

12

Nguyễn Thị Thao

Giáo viên

0944407519

 

13

Nguyễn Thị Đào

Giáo vên

01688162169

nguyendaonguyen1980@gmail.com

14

Lò Thị Hằng

Giáo viên

01696107038

conghungmc@gmail.com

15

Lê Thị Hồng Gấm

Giáo viên

0903212428

 

16

Đặng Xuân Sinh

Kế toán

0945848855

 

17

Bùi Thị Loan

Thư viện- Văn phòng

0973456169

 

18

Phạm Xuân Chiến

Giáo viên

01659443693

 

19

Trần Thị Tho

Giáo viên

0915646687

 

20

Nguyễn Thị Lan Hương

Giáo viên

0936572740

 

21

Hà Thị Giang

Giáo viên

0977346385